St. 19. jún 2024

Firmar.sk

O podnikaní a financiách

Máte pocit, že vám vaši podriadení neveria? Tipy a triky na dosiahnutie dôvery v práci

7 min čítania

Ak chcete byť úspešný ako zamestnanec, manažér alebo líder, dôležité sú dobré pracovné vzťahy. Kolegovia, ktorí vám neveria, s vami pravdepodobne spolupracovať nebudú a nebudú vám ani pomáhať. Či už ste manažérom, riaditeľom alebo len rádovým zamestnancom, mali by ste poznať stratégie na získanie dôvery ostatných zamestnancov. O čo konkrétne ide?

Máte pocit, že vám vaši podriadení neveria? Tipy a triky na dosiahnutie dôvery v práci
(zdroj: unsplash.com)

Etický kódex aj netolerovanie obťažovania

Podľa štúdií ľudia, ktorí pracujú v spoločnostiach, kde cítia dôveru a podporu, zažívajú o 74% menej stresu. Medzi zamestnancami a ich nadriadenými môže skvelý základ pre dôveru vytvoriť napríklad uznanie ich práce, spätná väzba aj adekvátne plnenie pracovných úloh. Ako nadriadený, ale aj kolega by ste mali reflektívne počúvať, dodržiavať určitý etický kódex v závislosti od typu firmy alebo inštitúcie a tiež byť empatický. Ako nadriadený by ste mali mať na pamäti spravodlivé hodnotenie zamestnancov, vzájomnú úctu, ale aj konštruktívnu kritiku. Ak je vo firme pracovná spolupráca medzi zamestnancami a netolerovanie obťažovania na pracovisku, je to tiež dobrý základ budovania dôvery na pracovisku.

Sebadôvera vedie k dôvere

Vytváranie dôvery neprebehne na pracovisku za pár dní. Ide totiž o emocionálnu reakciu a vedomie, že nadriadení sú na strane podriadených, že s nimi budú zaobchádzať spravodlivo a s rešpektom a že neúspechy budú vnímané s nie obzvlášť negatívnymi dôsledkami. Dôvera motivuje. Ak ju naozaj chcete na pracovisku dosiahnuť, v prvom rade by ste sa mali zamyslieť nad svojimi schopnosťami, pozitívnymi vlastnosťami a talentom. Ak budete rozvíjať tieto silné stránky a hľadať príležitosti, ako ich predviesť vo svojej práci, povedie to k zvýšeniu vašej sebadôvery a tým aj dôveryhodnosti u kolegov a podriadených. O svojich úspechoch si môžete viesť aj denník. Môžu tam byť zaznamenané pochvaly od zákazníka, klienta, povýšenie alebo úspešné dokončenie projektu. Poslúži vám to ako pripomienka vašej tvrdej práce, úsilia a povzbudenie sebavedomia v práci.

Transparentná komunikácia je základ

Hoci to nie je vôbec ľahké, vždy hovorte pravdu a nielen to, čo si myslíte, že chcú ľudia počuť. Skúste pochopiť, čo zamestnanci alebo iní kolegovia potrebujú vedieť a oznamujte im fakty, pričom buďte aj ohľaduplní k ich námahe a citlivo vnímajte ich pocity. Dôležité je aj preukazovanie podpory a porozumenia, keď spravia chybu. O transparentnosti sa veľa hovorí v súvislosti s financiami, ale otvára dvere aj úprimným rozhovorom, spolupráci a rešpektu. Môže to pomôcť odstrániť z pracoviska pocity nedôvery. Prioritou by mala byť konzistentná a pravidelná komunikácia, ktorá je znakom dôveryhodných lídrov a kolegov. Takáto komunikácia je najlepšia vtedy, keď je včasná, relevantná a zameraná na to, čo práve kolektív potrebuje vedieť. Pamätajte aj na to, že byť transparentný neznamená mať neustále všetky odpovede. Základom dobrých pracovných vzťahov je aj príjemné prostredie. Ak ste nevrlý, asi nebudete milý ani ku kolegom – a aj na to je dobré udržiavať dobrú atmosféru v kancelárii. Pomôcť vám k tomu môže aj jej vybavenie, nakúpte ho lacno vďaka zľavovým kódom pre SK alebo zľavovým kódom pre CZ priamo z pohodlia domova.