St. 22. máj 2024

Firmar.sk

O podnikaní a financiách

Finančná bilancia či štúdia uskutočniteľnosti?

3 min čítania

Pri podnikaní je finančné plánovanie samozrejmé. Jeho hlavným cieľom je ukázať, ako sa bude vyvíjať finančná situácia podniku pri dosahovaní plánovaných cieľov. Na to slúži finančný plán, ktorého súčasťou je aj finančná bilancia.

Čo vedieť o finančnej bilancii

Finančná bilancia je akýsi plánovací dokument, ktorý má poskytnúť prehľad o finančnej situácii podniku a o stave jeho finančnej štruktúry. Je dôležitým informačným zdrojom pre analýzu a hodnotenie kvality finančného plánu. Vyjadruje stav aj štruktúru aktív a pasív k určitému časovému okamihu a takisto aj vlastného imania.

Získané informácie viete uplatniť aj v ďalších oblastiach vášho biznisu a podnikania, ako napríklad pre plánovanie, nákup, softvér ako cad programy a ďalšie.

Štúdia uskutočniteľnosti

V prípade, že ste sa už stretli s pojmom Feasibility study, tak viete, čo znamená. Ide o analýzu hodnotiacu varianty a pravdepodobnosť úspešnej realizácie nejakého podnikateľského zámeru. Štúdiou uskutočniteľnosti sa zhodnotia všetky relevantné faktory úspechu, ale aj riziká či možné obmedzenia. Hodnotí teda všetko, čo môže podnikateľský zámer pozitívne alebo negatívne ovplyvniť. Pri nákupoch najmä dnes treba šetriť, využívajte zľavové kódy a pri nákupe online aj šetrite svoj čas.

Foto: unsplash.com