St. 22. máj 2024

Firmar.sk

O podnikaní a financiách

Ako pomôže rizikový manažment a súkromný tender aj vašej firme

2 min čítania

Rizikový manažment, risk management či riadenie rizík – stále ide o jedno a to isté. Ide o riešenie potenciálnych rizík, ktoré môžu vo firme nastať. Je to systematický proces, v ktorom sa riziko nielen identifikuje, ale aj analyzuje a navyše sa definuje optimálny spôsob jeho zvládnutia.

Úlohou rizikového manažmentu je tak prostredníctvom vypracovania stratégie riadenia rizík dosiahnuť maximálnu bezpečnosť a ochranu majetku.

Súkromný tender

Opäť sme pri predaji firiem. Akcia, teda súkromný tender, je najbežnejší spôsob predaja spoločností. Investori sú v tomto prípade oslovení priamo, a to na základe potencionálneho kruhu záujemcov.

Foto: unsplash.com