St. 19. jún 2024

Firmar.sk

O podnikaní a financiách

Počuli ste už o ghostwritingu? Alebo prečo je výhodný pre obe strany

6 min čítania

Či už zháňate zamestnanca, ktorý by pre vás vytváral textový obsah, či sami sa takým zamestnancom chcete stať, pretože potrebujete pracovať z domu – ghostwriting je výhodný pre obe strany. O čo ide a ako ho dokážete využiť v biznise?

Počuli ste už o ghostwritingu? Alebo prečo je výhodný pre obe strany
(zdroj: unsplash.com)

Zarobíte takmer dvojnásobne

Ghostwriting je vlastne vytváranie textového obsahu bez toho, aby ste za to získali uznanie. V praxi to teda znamená, že autor napíše nejaký text, no jeho meno pod ním nebude nikdy uvedené, ani nemôže verejne hovoriť o tom, že daný text vytvoril. Na jednej strane sa to môže zdať absurdné a maximálne nevýhodné, na druhej strane to však má niekoľko výhod. Najväčšou sú samozrejme peniaze. Výsadu uverejnenia svojho mena si môžete vykompenzovať vyššou sumou, než keby ste písali pod svojím menom. Ďalšou výhodou je, že ak text, ktorý sa chystáte písať, nejakým spôsobom narušuje budovanie vašej osobnej značky, nezverejnením vášho mena k tomu nikdy nedôjde. Takže pokojne môžete písať aj knihu pre deti, hoci za normálnych okolností píšete len historické romány.

Pomôže vám s prejavom

Pre ghostwritera existuje ešte niekoľko ďalších výhod. Výhodou je aj napríklad minimum prieskumu, pretože zatiaľ čo pri copywritingu si musíte všetko dohľadávať sami, ghostwriting vychádza z toho, že vám všetky požiadavky a podklady zadá klient. Odpadá vám aj starosť propagácie vašej prípadnej knihy, pretože jej odovzdaním klientovi vaša práca skončila. A teraz aj niečo o druhej strane, čiže klientoch alebo zamestnávateľoch ghostwriterov. Mať vo firme ghostwritera určite nie je na škodu, aj keď sa práve nechystáte vydávať veľké knihy alebo publikácie. Ghostwriter vám môže pripravovať aj prejavy, referáty, prednášky či články do odbornej tlače. Ak o takéto aktivity vo vašej firme nie je núdza, mali by ste zvážiť aj prijatie celého tímu ghostwriterov, nielen jednej osoby.

Ideálny ghostwriter nie je samoľúby

Aký by mal dobrý ghostwriter byť, alebo podľa čoho vyberať? Mal by mať za sebou už nejaké skúsenosti s písaním, najlepšie copywritingom, content marketingom alebo guestwritingom. Tieto skúsenosti by vám mal vedieť preukázať, či už osobným blogom, vlastnou webstránkou alebo vydanou knihou. Mal by byť dokonale informovaný o dianí v rezorte, v podniku, ale aj u konkurencie, vedieť sa zorientovať vo verejnej činnosti, poznať mentalitu médií, ale aj osobné predpoklady kontaktných osôb v jednotlivých médiách, ich silné a slabé stránky. Na druhej strane by u neho nemala byť vysoká potreba sebarealizácie a uznania, pretože tú podstata jeho práce vylučuje. V jeho pracovnej zmluve nezabudnite okrem klasických náležitostí ako druh práce alebo mzdové podmienky uviesť aj stať o mlčanlivosti, na základe ktorej je zamestnanec povinný zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania. Je to súčasť Zákonníka práce, takže sa nemusíte báť, že by ste od neho vyžadovali niečo mimoriadne.