St. 19. jún 2024

Firmar.sk

O podnikaní a financiách

Ako si udržať konkurenčnú výhodu v preplnenom trhu špedície

7 min čítania

Národná i medzinárodná preprava tovaru sú realizované primárne prostredníctvom prepravných spoločností, ktoré ponúkajú svoje služby s ohľadom na to, do akej cieľovej vzdialenosti prepravu umožňujú. Najčastejšie je táto vzdialenosť naviazaná na typ dopravného prostriedku a využívanej infraštruktúry, tzn. cestná doprava býva regionálna prípadne národná, v menšej miere medzinárodná, obdobne i železničná. Letecká a námorná doprava naopak bývajú využívané predovšetkým k medzinárodným prepravným službám. Ak podnikateľský subjekt potrebuje využívať služby medzinárodných prepravcov či zložitejších kombinácií národných prepravcov, obracia sa obvykle na špedičné spoločnosti, ktoré pracujú prevažne v oblasti medzinárodnej nákladnej prepravy. Špedícia je pomerne rozšírená služba a trh s ponukou špedičných služieb je vysoko konkurenčný, ako si teda jednotliví poskytovatelia v tomto segmente udržujú svoju klientelu?

Ako si udržať konkurenčnú výhodu v preplnenom trhu špedície
Ako si udržať konkurenčnú výhodu v preplnenom trhu špedície (zdroj: unsplash.com)

Konkurenčný boj v oblasti špedície

Ak chce byť špedičná spoločnosť konkurencieschopná, musí náročnom konkurenčnom prostredí poskytovať služby, ktoré sú výnimočné a prinášajú zákazníkom pridanú hodnotu, ktorá je pre nich výrazným benefitom. Tu je niekoľko spôsobov, ako si špedičné spoločnosti udržiavajú svoju konkurenčnú výhodu.

Špecializácia na regióny

Niektoré spoločnosti sa tak špecializujú na nákladnú prepravu iba do určitých oblastí, kde majú zavedenú sieť zmluvných prepravcov, s ktorými sú schopné vyjednať lepšie ceny, rýchlejšiu prepravu alebo zaistiť prepravu nadrozmerných či veľkokapacitných zásielok. Špecializácia na jeden región tak umožňuje dosiahnuť oveľa lepšie podmienky orientáciou medzi poskytovateľmi nákladnej prepravy, výrazne však obmedzuje cieľovú skupinu zákazníkov, ktorí budú mať o službu záujem.

Široká ponuka cieľových regiónov

Iné špedičné spoločnosti uplatňujú odlišnú stratégiu, a to snahu o poskytnutie čo najširšieho portfólia cieľových regiónov. I v tomto prípade je nákladná preprava zaisťovaná zmluvne subdodávateľom, tí sú však vyhľadávaní podľa potreby. Tieto špedičné spoločnosti majú často niekoľko expertov, ktorí sú dedikovaní konkrétnym regiónom a starajú sa o ne. Výhodou širokého záberu je pomerne veľká ponuka a portfólio spoločnosti, nevýhodou môže byť náročnejšie vyjednávanie ceny či zaisťovanie kratších lehôt.

Zameriavanie sa na nezvyčajné región

Trh špedičných služieb býva naplnený predovšetkým u často využívaných prepravných trás, konkurenčnú výhodu tak môže získať spoločnosť, ktorá sa aspoň čiastočne zameriava na nezvyčajné alebo ťažšie dostupné cieľové krajiny. Tieto spoločnosti štandardne ponúkajú i možnosť dopravy tovaru do klasických často využívaných regiónov, nezvyčajné regióny bývajú doplnkovou službou.

Poskytovanie nadštandardných služieb

V neposlednej rade je možné konkurenčnú výhodu na trhu špedície získať nadštandardnými službami. Medzi tie sa radí napríklad celková administrácia prepravy, vybavenie cla, zaistenie prepravy neštandardných a nadmerných zásielok či poradenstvo týkajúce sa legislatívnych aspektov prepravu a odporúčanie vhodných riešení. Spôsobov, ako si zaistiť konkurenčnú výhodu v oblasti špedície je niekoľko, cieľom je však vždy poskytnúť čo najlepšie služby konkrétnemu zákazníkovi.

Komerčný článok